نوشته‌ها

گاید بلدوزر کوماتسو D65

گاید بلدوزر کوماتسو D65

/
گاید بلدوزر کوماتسو D65 سوپاپ در اصطلاح فرانسوی Sou…
گاید بلدوزر کوماتسو D85

گاید بلدوزر کوماتسو D85

/
گاید بلدوزر کوماتسو D85 گاید بلدوزر کوماتسو D85 ی…
گاید بلدوزر کوماتسو D155A2

گاید بلدوزر کوماتسو D155A2

/
گاید بلدوزر کوماتسو D155A2 در بیشتر موتورهای رفت…
گاید بلدوزر کوماتسو A1

گاید بلدوزر کوماتسو A1

/
گاید بلدوزر کوماتسو A1 سوپاپ در اصطلاح فرانسوی Sou…