نوشته‌ها

پمپ سه گوش کمنز6CT

پمپ سه گوش کمنز۶CT

/
پمپ سه گوش کمنز6CTپمپ سه گوش: یکی از قطعات موتور های دیز…
فشنگی ولو پنتا Volvo TAD520 GE

فشنگی ولو پنتا Volvo TAD520 GE

/
فشنگی ولو پنتا Volvo TAD520 GEموتور چهار سیلندر ، پا…